Prawo budowlane

Pomoc prawna przy organizacji procesu budowlanego.

Przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym m.in. umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne. Negocjacje.

Wsparcie prawne przy uzyskiwaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej, związanych z procesem budowlanym.

Pomoc prawna w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Spory budowlane – pełne wsparcie obu stron kontraktu.

Arbitraż