Nieruchomości / Procesy inwestycyjne

Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Uczestniczenie w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wsparcie inwestorów na wszystkich etapach realizacji procesu inwestycyjnego.

Uzyskiwanie decyzji niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego.

Postępowania mające na celu wydanie decyzji uwłaszczeniowych.

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.

Umowy w ramach procesu inwestycyjnego.

Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości.

Negocjacje z partnerem publicznym w procesie inwestycyjnym.