Nieruchomości /Inwestycje/Prawo budowlane

Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Uczestniczenie w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wsparcie inwestorów na wszystkich etapach realizacji procesu inwestycyjnego.

Uzyskiwanie decyzji niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego.

Postępowania mające na celu wydanie decyzji uwłaszczeniowych.

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.

Umowy w ramach procesu inwestycyjnego.

Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości.

Negocjacje z partnerem publicznym w procesie inwestycyjnym.

Pomoc prawna przy organizacji procesu budowlanego.

Przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym m.in. umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne. Negocjacje.

Wsparcie prawne przy uzyskiwaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej, związanych z procesem budowlanym.

Pomoc prawna w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Spory budowlane – pełne wsparcie obu stron kontraktu.

Arbitraż