Doradztwo dla firm

Bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców.

Zakładanie i rejestracja spółek handlowych.

Przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą.

Pomoc prawna w windykacji należności.

Przekształcenia, fuzje, przejęcia, restrukturyzacja.

Ocena dokumentacji przetargowej.

Uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami.

Przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego.

Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.

Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.