Autor: Szymon Dworzycki

27.06.2016

Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?

Osoby decydujące się na rozwód zapewne chciałyby możliwe najbardziej ograniczyć kontakt i wszelakie problemy wynikłe na bazie nieudanego związku. Metoda grubej kreski nie zawsze jest jednak możliwa, ze względu na wspólne małoletnie dzieci, czy wspólny majątek, który wymaga podziału. Innym [...]

04.05.2016

Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?

2016 rok przyniósł dwie istotne zmiany w zakresie konstruowania najważniejszego pisma w postępowaniu sądowym jakim jest pozew.

31.08.2015

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty zaktualizowanej opłaty za użytkowanie wieczyste?

Problematyka podnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste może stanowić nie lada problem dla użytkowników wieczystych, w pierwszej kolejności oczywiście ze względu na znaczący jej wzrost. Wysokość tej opłaty nie jest jednak jedynym istotnym zagadnieniem, nad którym należy się zastanowić. Nie [...]

27.05.2015

Najem lokalu na czas oznaczony. Jak z wypowiedzeniem?

Zagadnienia dotyczące najmu lokalu, czy to od strony najemcy, czy też wynajmującego nie są dla większości z nas obce. Jednak, mimo niemalże codziennego charakteru czynności dotyczących najmu, niewielu z nas zdaje sobie sprawę z uprawnień i obowiązków, jakie wynikają z tego rodzaju stosunków [...]

02.02.2015

Jak odzyskać koszty zabezpieczenia opartego na nakazie zapłaty

Postępowanie nakazowe niewątpliwie stanowi wielkie udogodnienie dla osób chcących odzyskania swej wierzytelności na drodze sądowej. Jednym z profitów skorzystania z tej formy dochodzenia należności jest charakter nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 492 § 1 [...]