Autor: Paweł Wiercioch

07.02.2017

Zmiany w prawie budowlanym

1 stycznia  2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, na podstawie której dokonano nowelizacji m.in.  przepisów ustawy prawo budowlane.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami [...]

18.01.2017

Umowa o pracę w prawie zamówień publicznych

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, do art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych został dodany ust. 3a, nakładający na zamawiających obowiązek uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu [...]

11.01.2017

Nowe rozwiązanie dotyczące tzw. procedury odwróconej

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła gruntowne zmiany w systemie prawa zamówień publicznych, w wyniku których  do polskiego prawa zamówień publicznych implementowano dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [...]

03.01.2017

Nowe przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca nowe przepisy ograniczające prawo do zaliczania [...]

01.12.2016

Zasady rejestracji sp. z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość rejestracji spółki z o.o. w sposób uproszczony. Rejestracja spółki odbywa się przez Internet, bez udziału notariusza i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z taksą notarialną. Dużym udogodnieniem jest również zwolnienie z obowiązku [...]